26-28.07.2019   Płock

Akredytacje

Akredytacje

Zgłoszenie akredytacyjne – uwaga: w postaci skanu wypełnionego formularza – należy przesyłać do 15 lipca na adres katarzyna@pracowniaszumu.pl z dopiskiem „AKREDYTACJA PRASOWA” w tytule wiadomości. Wszystkie zgłoszenia nadesłane po tym terminie nie będą rozpatrywane.

Pobierz formularz »

Regulamin przyznawania akredytacji:

  1. O akredytacje mogą ubiegać się dziennikarze, fotoreporterzy oraz ekipy telewizyjne (video).
  2. Akredytacje dziennikarskie zostaną przyznane wyłącznie aktywnym zawodowo dziennikarzom, którzy pracują dla mediów specjalizujących się w tematyce: muzycznej, kulturalnej, informacyjnej oraz miejskiej.
  3. Zgłoszenia zostaną rozpatrzone na podstawie wypełnionych wniosków. Brak podpisów, pieczęci lub ważnej legitymacji skutkuje odrzuceniem wniosku lub odmową wydania akredytacji.
  4. Z uwagi na duże zainteresowanie prosimy o rzetelne i czytelne wypełnienie wniosku.
  5. Liczba akredytacji jest limitowana. Organizator zastrzega sobie zastrzega sobie prawo do negatywnego rozpatrzenia wniosku bez podania przyczyny.
  6. O przyznaniu akredytacji i zasadach jej odbioru poinformujemy akredytowanych dziennikarzy drogą mailową do 18 lipca.
  7. Akredytacja prasowa uprawnia do wejścia na teren festiwalu oraz do strefy namiotu dla mediów.
  8. Zasady dotyczące utrwalenia przebiegu festiwalu za pomocą sprzętu audiowizualnego oraz fotograficznego przekazane zostaną akredytowanym ekipom telewizyjnym i fotoreporterom najpóźniej w dniu rozpoczęcia festiwalu. W przypadku naruszenia zasad udzielenia i korzystania z udzielonej akredytacji Organizatorowi wydarzenia przysługuje prawo cofnięcia udzielonej akredytacji.