Osoby poniżej 18-ego roku życia (muszą mieć ukończony minimum 16 lat) mogą wejść na teren festiwalu, ale muszą mieć ze sobą następujące dokumenty: – dowód tożsamości (prawo jazdy lub paszport) – ksero dowodu tożsamości rodzica (dowód osobisty, prawo jazdy lub paszport) – podpisana zgoda rodzica na uczestnictwo dziecka w imprezie, zawierająca wskazanie pod czyją opieką będzie ono na festiwalu (imię i nazwisko osoby pełnoletniej)

Ważne: legitymacja szkolna lub studencka nie jest dokumentem tożsamości i nie będzie uznawana na bramkach.

Dzieci do lat 10 pod opieką rodziców mogą wejść na teren Audioriver Sun/Day za darmo.