Podział artystów na dni i sceny będzie opublikowany około miesiąc przed festiwalem, a pełny godzinowy harmonogram programu Audioriver ujawnimy około tygodnia przed otwarciem bram wydarzenia.